Tuotetiedot

Kaikki tilattavissa olevat laadut ovat rikittömiä, kevyitä polttoöljyjä lämmitys- tai moottorikäyttöön tarkoitettuja.

Käyttöturvallisuustiedote - Rikitön kevyt polttoöljy

Tuotetiedotteet:

POK 0/-10 (1.5.-31.8.), POK -5/-15 (1.9.-30.4.) (Rikitön kevyt polttoöljy kesälaatu, samepiste / suodatettavuus)

POT -29/-34 (Rikitön kevyt polttoöly talvilaatu, samepiste -29 astetta / suodatettavuus -34 astetta)

Samepiste ja suodatettavuus kuvaavat polttoöljyn kylmän kestävyyttä:
  • Alin varastointilämpötila (samepiste) kertoo lämpötilan, jossa tuote saattaa alkaa samentua ja pitkässä säilytyksessä voivat tuotteen parafiinit erottua ja laskeutua pohjalle.

  • Alin käyttölämpötila (suodatettavuus) kertoo tuotteen lämpötilan, jossa hyvin huollettu ja asianmukaisesti rakennettu säiliö, työkone tai ajoneuvo vielä toimii ongelmitta.