Toimitusehdot

Ennen tilaamista tarkista seuraavat asiat:

 • Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta.

 • Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla. Ylempänä oleva täyttöputki vaatii turvallisen työtason turvallisen purkutyön suorittamiseen.

 • Täyttöputken ja seinän väliin pitää jäädä vähintään 150 mm vapaata tilaa, jotta purkuletkun saa kiinnitettyä tiiviisti. Lisäksi purkuputken pään pitää olla kalteva rakennusta kohti, jolloin purettu öljy ei valu takaisin pois putkesta.

 • Täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä kiinteällä täyttöliittimellä (camlock-liitin).

 • Ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle, ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50mm.

 • Ylitäytönestin on kiinnitetty asianmukaisesti ja se toimii.


  Camlok-liitin

Camlock-liitin (vas.) ja ylitäytönestin (oik.)

 

Toimitus, hinnoittelu, maksaminen ja reklamaatiot:

 • Öljyn hinta määräytyy tilauspäivän mukaan. Klo 12 jälkeen tulleet tilaukset käsitellään seuraavan päivän tilauksina.

 • Öljy toimitetaan asiakkaan säiliöön säiliöautotoimituksena, ja toimitettu määrä mitataan virallisesti hyväksytyllä nestemäärämittarilla.

 • Pienin ilman lisämaksua toimitettava määrä on 1000 litraa. Mikäli tilattu määrä on alle 1000 litraa tai toimitus muutoin jää pienemmäksi myyjästä riippumattomista syistä, peritään kulloinkin voimassa oleva pientoimituslisä.

 • Mikäli öljytoimitus jää tilatusta määrästä oleellisesti vajaaksi esim. öljyn loppuessa autosta, puuttuva määrä toimitetaan jälkitoimituksena samalla litrahinnalla. Sekä alkuperäinen että jälkitoimitus laskutetaan yhtenä toimituksena. Puuttuvien määrien toimituksissa myyjä ei ole velvoitettu alle 500 litran lisätoimituksiin automaattisesti.

 • Normaali toimitusaika on taajama-alueilla 3-7 työpäivää ja taajamien ulkopuolella 3-8 työpäivää. Toimitusaika lasketaan alkaen tilauspäivää seuraavasta työpäivästä. Kuljetustilanteesta riippuen toimitus voi tapahtua myös tätä aikataulua nopeammin.

 • Kuljetusliikkeellä ja myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta öljyä, mikäli asiakkaan laitteisto ei ole määräysten mukaisessa kunnossa, esim. ylitäytön estin ei toimi tai sitä ei ole lainkaan. Samoin myyjällä ja kuljetusliikkeellä on oikeus olla toimittamatta tilattua öljyä, mikäli säiliöautolla ei ola esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle tai mikäli purkupaikalla on turvallisuuden vaarantavia puutteita. Myös talviaikaan purkupaikalle on oltava esteetön pääsy.

 • Maksuaika on noin 14 vuorokautta toimituksesta. Maksettaessa erissä lisätään kuhunkin erään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.

 • Jos asiakas laiminlyö saatavan suorittamisen laskusta ilmenevään tai sovittuun eräpäivään mennessä, on myyjällä oikeus eräännyttää kaikki osapuolten välillä solmittuun tilaukseen perustuvat, vielä erääntymättömät laskusaatavat ja laskuttaa ne yhdellä laskulla asiakkaalta. Myyjällä on eräpäivän jälkeen oikeus siirtää erääntyneet ja eräännyttämislausekkeen perusteella erääntyneet laskusaatavat perintätoimistolle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa vain siirron saajalle.
 • Tarvittaessa asiakkaan luottotiedot tarkastetaan Suomen Asiakastiedon rekisteristä. Maksuhäiriötilanteessa myyjällä on oikeus vaatia etukäteismaksu.

 • Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat myyjän saamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Myyjä ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteet virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai asiakkaan säiliön epäpuhtauksista.

 • Mahdolliset huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa toimituksesta.

 • Bonus kertyy lämmitysöljyn toimituksesta täysimääräisenä yhdelle kuukaudelle, vaikka lasku maksettaisiin erissä. Kuukauden loppupuolella tilatuista toimituksista Bonus saattaa siirtyä seuraavan kuukauden puolelle.