Osallistu arvontaan, arvomme 500 l polttoöljyä

Arvonnan säännöt

Etelä-Karjalan Osuuskauppa järjestää 1.10.–30.11.2019 arvonnan, jossa kaikkien Eekoo Polttoöljypalvelusta polttoöljyä tilanneiden yksityistalouksien kesken arvotaan 500 l polttoöljyä.

1. Arvonnan järjestäjä

Etelä-Karjalan Osuuskauppa

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 1.10.–30.11.2019.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistuvat kaikki yksityishenkilöt, jotka ovat tilanneet polttoöljyä Eekoon polttoöljypalvelusta 1.10.–30.11.2019.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistuminen edellyttää arvonnan sääntöjen hyväksymistä. Sama henkilö voi osallistua arvontaan ainoastaan yhden kerran.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajien julkistaminen

Arvontapäivä on 4.12.2019.

Arvonnan suorittaa Etelä-Karjalan Osuuskaupan edustaja. Arvontaan osallistuvien yhteystiedot perustuvat asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamiin yhteystietoihin.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta puhelimitse. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajaa 7 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen arvonnan järjestäjän määräämin ehdoin.

5. Palkinnot

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 500 l polttoöljyä, joka toimitetaan asiakkaalle hänen toivomanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään 31.3.2020 mennessä.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Etelä-Karjalan Osuuskauppa rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena oleviin palkintoihin. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoon liittyvän arpajaisveron suorittamisesta.

7. Sääntöjen muuttaminen

Arvonnan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä arvonnan sääntöjä.

8. Arvonnan julkisuus

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta voittaessaan arvonnan palkinnon.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Tietojenkäsittelyperiaatteet on mainittu SOK:n rekisteriselosteessa osoitteessa
www.s-kanava.fi/web/s/s-kanavan-rekisteriseloste.